picture

Renoveringsprosessen

Husk

"Husk alltid at turboladeren er en del av motoren og der har den en svært viktig funksjon, feilaktig turbolader kan forårsake skader i motoren, og samtidig kan en feilfungerende motor skade turboladeren. Utilstrekkelig smøring, lavt oljenivå, olje som ikke har blitt skiftet på lenge samt forurensninger og støv kan føre til skader i den bærende konstruksjonen og dårlige fungering av det roterende systemet. Blir den varme motoren slått av for fort, så kan det føre til forkulling og setting av olje i turboladerens smøringssystem; med tiden blir smøringskanaler gradvis blokkert og hele anlegget slutter å fungere riktig fordi det ikke lenger blir påsmurt riktig. I noen ekstreme tilfeller etter at man har slått av den varme motoren, hovner stoffer og akselen rives av, derfor anbefales det å vente noen minutter før man slår av motoren, slik at den får kjøle seg ned."

Lager
 

stany magazynowe

 

Renoveringsprosessen

example2
  • Full demontering av turboladeren,
  • Rensing og rengjøring av alle bestanddeler,
  • kontroll og analyse av dimensjoner – med hensyn til modell/produsent,
  • bytting av slitne eller skadete deler med nye,
  • presis veiing og justering av det roterende systemet,
  • montering av turboladeren,
  • kontroll og eventuell regulering av ladningstrykk.
example2

Vår prosedyre er enkel: hver brukt turbolader undergår hos oss en grundig sjekk som gir oss grunnlag til vurdering om den egner seg til bruk. Dersom vi syns at turboladeren kan fortsatt anvendes, renser vi den og selger som brukt. Dersom vi kommer til beslutning at noen av deler i turboladeren må byttes ut, blir turboladeren i tillegg renset og sandblåst ved hjelp av en meget finkornet slip, noe som muliggjør å fjerne kun skitt og rust uten å påvirke delens struktur.

Etter en grundig rensing sjekkes alle bestanddeler veldig nøye og deres tilstand undergår en detaljert vurdering. Alle innvendige deler i turbinen som er ansvarlige for smøring og forsegling byttes ut med nye. Dersom sylinderen og komprimeringssirkelen er i perfekt tilstand og trenger ikke å erstattes, så veies de nøyaktig ved hjelp av apparater fra Schenck. Deretter monterer vi det roterende systemet inn på plass og så justerer vi kjernen ved hjelp av det høyspesialiserte CIMAT veiingsapparatet som er satt på opp til 200 000 rpm. Dette gjør det mulig for oss å gjennomføre en justering som er mye mer nøyaktig enn gjeldende normer. Takket være det at den høyhastighetsmaskinen simulerer forhold i bilmotor kan vi nøyaktig teste den renoverte turboladerens ytelse og tetthet. Etter at den justeringsprosessen er fullført settes turboladeren sammen og dersom den har variabel geometri, testes den ved hjelp av TurboTest-maskinen – dette gjør det mulig for oss å regulere turboladeren til fabrikkinnstillinger. De nyeste modeller av turboladere har et kontrollerings element eller helningssensor og dersom det trengs så blir de reparert eller erstattet med nye. For testing av elektronikk anvender vi apparater fra Delta-Tech eller maskiner TurboTest.